Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2014

carrieshe
carrieshe
8874 0761 500
carrieshe
0819 452a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymunalisa ladymunalisa

November 21 2014

carrieshe
5318 b127 500
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viadontforgot dontforgot
carrieshe
Reposted fromVix Vix viadontforgot dontforgot
carrieshe
Można się kochać i pieprzyć. Można też pieprzyć, że się kocha.
Reposted fromjust-breathe just-breathe viadontforgot dontforgot
carrieshe
9957 42e8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
carrieshe
-Jak wygrać kłótnię z kobietą?
-Rozpłakać się zanim ona to zrobi.
— Usłyszane w radio.
Reposted fromnivea nivea viadontforgot dontforgot
carrieshe
Ja już nigdy się nie nauczę tego, aby ktoś był obecny.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viajakubzulczyk jakubzulczyk
carrieshe
Jestem jak te wszystkie idiotki, które mają po dwadzieścia parę lat i wydaje im się, że mają czas i są ładne, i są rozpieszczone powodzeniem, i że cały świat składa się z fantastycznych facetów, których można odpychać, odsuwać, grzać się przy nich dwa, trzy miesiące, a potem przeskoczyć na następnego. Jestem jak te wszystkie cipy, które nie wiedzą, co robią.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viajakubzulczyk jakubzulczyk
carrieshe
carrieshe
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viajakubzulczyk jakubzulczyk
9847 5101 500
carrieshe
2538 1f46
Reposted fromsfeter sfeter vialadymunalisa ladymunalisa
carrieshe
carrieshe
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk - Ślepnąc od świateł
Reposted fromkatalama katalama viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 30 2014

carrieshe
1291 8f8b
Reposted fromfoods foods vialadymunalisa ladymunalisa
carrieshe
3409 76c5 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl